ZAX OIL

 

Техническата и химична експертиза заедно с използването на много напреднало лабораторно и производствено оборудване на партньорите ни дават приоритет да отговорим на  изискванията на нашите клиенти.